Frézovací hlava UMH 0,001° – přesný úhel

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Frézovací hlava UMH 0,001° – přesný úhel

Výhodou automatické frézovací hlavy FERMAT UMH 0,001° je bezesporu fakt, že je schopna dosáhnout při obrábění úhlu, který je pro hirtové hlavy nedosažitelný (viz. obrázek). Pokud bychom chtěli dosáhnout tohoto úhlu s hirtovou hlavou, dochází k pnutí. A to jak na hlavě, tak i na nástroji kvůli nepřesnosti polohy.

Znázorněná poloha hlavy je C -74,46°, A +137,06°

FERMAT hlava UMH úhel obrábění

FERMAT hlava UMH úhel obrábění

Zde je znázorněno několik základních poloh hlavy. První hodnota znázorňuje úhel polohy v ose C a druhá polohu v ose A. Plusový směr je v protisměru hodinových ručiček a minusový ve směru.

UMH FERMAT úhly obrábění

UMH FERMAT úhly obrábění