Dálková diagnostika FERMAT – nejrychlejší řešení problémů na vašem stroji

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dálková diagnostika FERMAT – nejrychlejší řešení problémů na vašem stroji

Nastane-li ve výrobě problém, jde takřka každému zákazníkovi o čas. Přerušení obrábění a jakákoli delší odstávka stroje znamená finanční ztráty a nepříjemný skluz vůči obchodním závazkům. Velkým pomocníkem je v této situaci program dálkové diagnostiky Fermat, který naše firma standardně využívá na všech typech našich strojů. Umožňuje bleskově analyzovat stav obráběcího stroje bez ohledu na vzdálenost a přes příslušný software přesně odhalit případné chyby i jejich příčiny.

Jak taková diagnostika v praxi funguje? Náš diagnostik se ihned po nahlášení problému na vašem stroji dokáže prostřednictvím monitoru na dálku získat aktuální údaje o stavu stroje, zjistit závadu, kterou buď dokáže skrze dálkové propojení svého počítače a zákazníkova CNC řídicího systému úplně odstranit nebo zjistit příčinu poruchy tak, aby následná servisní oprava byla na místě rychlejší a přesně cílená.

Prostřednictvím monitoru lze sledovat proces obrábění, vytížení os i  vřetene.  Lze kontrolovat nejen stav stroje, ale pomocí virtuální klávesnice je možné ovládat i menu CNC, přičemž k analýze chyb se využívá integrovaných diagnostických funkcí na CNC stroji. Stažení logbooku (logovacího souboru) umožňuje bližší prozkoumání dané chyby a její příčiny.

dálková diagnostika obrazovka

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.1- Přístup na ovládací panel CNC řídicího systému Heidenhain

V balíčku dálkové diagnostiky se ale skrývají i další atraktivní funkce. Je to software, který zákazníkovi umožňuje sledovat časové využití stroje během směny on-line nebo umožňuje nahlédnout do historie provozních stavů a následně tak učinit opatření ve výrobě a logistice. To vše je možné ve vizualizačním programu, který je nainstalován v PC zákazníka. Další funkcí je GSM monitoring – monitorování zvolených stavů stroje prostřednictvím sítě mobilního operátora na vybraná telefonní čísla formou SMS zprávy. Pracovník tak může ihned reagovat na událost, i když není zrovna přítomen u stroje. Příklady událostí jsou: „stroj běží v cyklu“, „stroj je zapnut a nepracuje“, „stroj je v chybě“ nebo „stroj je vypnut“. Tyto údaje zpracovává externí modul a vysílá mobilní zprávy osobám odpovědným za provoz stroje. Stejně tak může odpovědná osoba poslat SMS, která se transformuje jako příkaz do stroje. Například „práce skončena – vypnout stroj“.machine diagnostic coolant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.2. Diagnostika chlazení

Zkušenosti našich aplikačních techniků

Josef D., Siemens:

“Pro připojení používáme modemy eWon, které vytvoří propojení průmyslových sítí (profinet) na ethernet. Tento modem se připojí na internet jako jakékoli jiné zařízení (PC, notebook…). Já mám na svém počítači nainstalované programy pro jeho podporu a přistupuji k zařízení tak, jako bych byl připojen kabelem u stroje, jedná se přitom o zabezpečenou síť. Ještě nikdy nebyl s připojením, které využívá porty určené pro běžnou internetovou komunikaci (mail, web), problém. Zákazník navíc nemusí povolovat žádné dodatečné porty. Stačí připojení, které běží na notebooku a funguje i dálková správa. Takto připojené máme stroje i v destinacích jako je Rusko nebo Indie…. Například v místech, kde neexistuje jiná možnost, dokážeme sdílené připojení nastavit i přes notebook s mobilním připojením. Pomocí dálkové správy se dostanu do CNC systému i PLC, což umožňuje plnohodnotnou diagnostiku a možnost případných úprav a změn na přání zákazníka. Dálkovou správu již dáváme na všechny stroje bez výjimky.”

diagnostika_siemens

Obrázek č.3 Přístup na ovládací panel Siemens

diagnostika_siemens_mapa stroju

Obrázek č.4 Software pro dálkovou diagnostiku – mapa připojených strojů

Libor N., Fanuc:

“Dálková diagnostika – Fanuc remote diagnosis je dostupná bez vyjímky na každém stroji Fermat se systémem FANUC. Ke zprovoznění u zákazníka stačí stroj jednoduše připojit k internetu. To znamená přidělit stroji volnou IP adresu místní sítě a fyzicky zapojit stroj do sítě (věc místního IT technika). Někdy bývá brána internetu u zákazníka zabezpečena, v tom případě je nutné ve firewall zákazníka povolit porty 8193, 8194 a 8201, jež dálková diagnostika využívá. Já k připojení ke stroji používám SW Fanuc a pevnou (static) veřejnou (public) IP adresu. Patřičné porty (8193, 8194 a 8201) tedy stačí povolit pouze pro moji pevnou IP adresu, čímž je docílena i bezpečnost připojení. V případě potřeby dálkové diagnostiky stroje mě stačí upozornit. Připojím se k internetu se svojí pevnou IP adresou a zákazník může poslat požadavek na dálkovou diagnostiku pomocí dané softklávesy na stroji. Následně se ze svého počítače připojím, což mi umožňuje vidět displej a mohu používat klávesici i softklávesy. Z počítače vidím displej, mohu používat klávesnici i softklávesy. Je možná prakticky plnohodnotná diagnostika SW části stroje (chybová hlášení, CNC parametry, PLC atd.). Na přání zákazníka je též možná úprava SW.”

diagnostika_paletizace

Obrázek č.5 Diagnostika paletizace

diagnostika_vřetenoObrázek č.6. Diagnostika vřetena